Konkurrentanalyse til www.dendigitaleborger.dk

Kortlægge hvilken kommunes hjemmeside, der opleves bedst, og hvorfor.De deltagende kommuner lanceres på www.dendigitaleborger.dk

 • Digital-ansvarlige i landets 98 kommuner interviewes og udpeger sammen med ekspertene på konferencen de kriterier, som kommunerne vil blive vurderet på. Derefter bliver udvalgte kommuner nomineret og de nominerede kommuner bliver så testet af 100 borger i hver kommune.
 • UserGap gennemfører i december/januar 2020 testen med de nominerede kommuner ved at 100 borgere (i hver kommune), gennemfører 3 opgaver, og giver karakterer og kommentarer til kommunernes hjemmesider.
 • NoviCell beskriver anbefalinger til hver enkel kommune.
 • Nomineringen af kommunerne offentliggøres ultimo november 2019 på www.dendigitaleborger.dk. Vinderen i hver kategori kåres på konferencen.
 • Det hele samles i 'UserGap's Kommune Digitale Benchmark'.
 • Der måles på brugeroplevelsen i 5 kategorier, samt på:
  • Relevans - indholdet opleves som værdiskabende
  • Troværdigt - er det tillidsvækkende
  • Brugervenligt - er det nemt at finde rundt
  • Godt design - er det pænt og tidssvarende
  • Oplevelsen før og efter besøget
  • Vil test-personerne bruge den pågældende hjemmeside?
  • Hvilke services eller indhold var specielt godt på hjemmesiden (fritekst svar)?
 • Opsummering af ovenstående: UserGap tester på 100 test-personer i hver kommune. De gennemfører alle en benchmark af to kommuners hjemmesider i tilfældig rækkefølge. Alle måles op imod alle.
 • UserGap kvalitest-tester for svarene, og undersøgelsen udvikles sammen med UX ekspert Svend Georg Jørgensen fra Novicell

 


Hjemmesider bliver målt på bruger-oplevelsen ved udførelse af 3 opgaver. Opgaverne kan udføres på alle kommunernes hjemmesider og testen sammenligner, hvor godt "kunden" oplever hjemmesiderne - altså brugeroplevelsen.


Den samlede rapport kan købes for 7.995,- kr. - dog er prisen 3.995 ved deltagelse på www.dendigitaleborger.dk

Interviews gennemføres oktober-december 2019, og testen gennemføres i januar 2020. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Thomas Kragh - [email protected]