Betingelser

Disse brugsbetingelser (“brugsbetingelser”) indeholder de betingelser, hvorunder UserGap og dets samarbejdspartnere leverer deres services til dig.

Indledning

Tak, fordi du bruger UserGaps produkter, services, websites og apps, der er mærket som “UserGap” (“UserGap services”).
Disse brugsbetingelser (“brugsbetingelser”) indeholder de betingelser, hvorunder UserGap og dets samarbejdspartnere leverer deres services til dig, og beskriver hvordan man får adgang til og bruger disse services.

UserGap leverer brugertest og surveys for vores kunder, ved at benytte underleverandører, som eksempelvis 'panel-leverandører', dvs forskellige grupper af test-personer som modtager belønning for at udføre testen.

Denne side beskriver de betingelser hvorunder du kan bruge UserGap. Du tilkendegiver din godkendelse af disse betingelser, når du klikker eller trykker på en knap, som indikerer din godkendelse af disse betingelser, ved at udfærdige et dokument, som henviser til dem, eller ved at benytte servicerne.

Hvis du benytter servicerne på vegne af en organisation, godkender du disse betingelser på vegne af den pågældende organisation, og du erklærer, at du har autoritet til at gøre således. “du” og “din/dit” henviser til den pågældende organisation.

1. Gebyrer og betalinger

1.1. Gebyrer for servicer
Du indvilliger i at betale UserGap alle gebyrer for hver service, som du køber eller bruger (inkl. eventuelle gebyrer for overforbrug) i overensstemmelse med de pris- og betalingsvilkår, som du får fremlagt for den pågældende service. Hvor det er muligt, bliver du opkrævet via den afregningsmetode, som du valgte på din kontoadministrationsside. Hvis du har valgt at betale gebyrerne med kreditkort, tilkendegiver og garanterer du, at de oplyste kreditkortoplysninger er nøjagtige, og du vil omgående meddele evt. ændringer af sådanne oplysninger til UserGap. Gebyrer betalt af dig kan ikke refunderes, medmindre det er fastsat i nærværende betingelser, og når det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

1.2. Abonnementer.
Nogle af vores servicer faktureres på abonnementsbasis (vi kalder disse for “abonnementer”). Det betyder, at du vil blive faktureret på forskud på et gentagende og periodevist basis (hver periode kaldes for en “faktureringsperiode”). Faktureringsperioder er typisk månedlige eller årlige, alt efter hvilken abonnementsplan du valgte, da du købte et abonnement. Din abonnement vil automatisk blive fornyet i slutningen af hver faktureringsperiode, medmindre du annullerer den automatiske fornyelse via din online kontoadministrationsside. Selvom vi vil være kede af at se dig forlade os, kan du annullere din automatiske fornyelse på dit abonnement når som helst, og i så tilfælde vil dit abonnement fortsætte indtil slutningen af den pågældende faktureringsperiode, før det afbrydes. Du kan annullere automatisk fornyelse på dit abonnement, så snart at abonnementet starter, hvis du ikke ønsker at forny.

1.4. Prisændringer

UserGap kan til hver en tid ændre de gebyrer, som opkræves for servicerne, forudsat at for servicer, som faktureres på abonnementsbasis, træder ændringen først i kraft i slutningen af abonnementets daværende faktureringsperiode. UserGap vil med rimelig forudgående skriftlig varsel underrette dig om enhver ændring i gebyrer for at give dig mulighed for at afbestille dit abonnement, før ændringen træder i kraft.

1.5. Gebyrer ved overforbrug.
Medmindre andet er anført, bliver alle gebyrer ved overforbrug, som du har påløbet, faktureret bagud. Gebyrer ved overforbrug, som ikke er betalt efter 30 dage efter fakturering, betragtes som værende forfaldne. Manglende betaling af gebyrer ved overforbrug, når de forfalder, kan medføre, at den relevante service bliver begrænset, suspenderet eller hører op (inden for gældende lovkrav), hvilket kan resultere i tab af dine data, som er forbundet med den pågældende service.

 

2. Beskyttelse af personlige oplysninger

2.1. Beskyttelse af personlige oplysninger.
I løbet af din brug af servicerne kan du indsende indhold til UserGap (inklusive dine personlige data og andre menneskers personlige data) eller tredjeparter kan indsende indhold til dig gennem servicerne (alt ovenfor nævnte vil blive henvist til som dit “indhold”). Vi ved, at når du giver os dit indhold, stoler du på, at vi behandler det på behørig vis. UserGaps Fortrolighedspolitik, sammen med eventuelle servicespecifikke meddelelser eller erklæringer om private forhold (samlet, “UserGap fortrolighedspolitikker”), beskriver detaljeret hvordan vi behandler dit indhold (inklusive dine personlige data), og vi accepterer at opholde disser UserGap fortrolighedspolitikker. Til gengæld accepterer du, at UserGap må bruge og dele dit indhold i overensstemmelse med UserGaps fortrolighedspolitikker og relevante databeskyttelseslove. Hvis du er en kunde, der fungerer som “datakontrollant” som defineret i Europas generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (“GDPR”) har vi tilføjet nogle yderligere betingelser nedenfor i afsnit EU2 for at afhjælpe dine forpligtelser under denne lov. Du accepterer også, at du er ansvarlig for at underrette disse tredjeparter, som indsender indhold til dig gennem vores servicer , om UserGaps fortrolighedspolitikker.

2.2. Fortrolighed
UserGap vil behandle dit indhold som fortrolige oplysninger, og vil kun anvende og fremlægge dem i overensstemmelse med nærværende betingelser (inklusive UserGaps fortrolighedspolitikker). Dit indhold anses imidlertid ikke som værende fortrolige oplysninger, hvis dette indhold: (a) er eller bliver offentliggjort (bortset fra gennem UserGaps overtrædelse af disse betingelser); (b) blev lovformeligt kendt af UserGap, før det blev modtaget fra dig; (c) modtages af UserGap fra en tredjepart uden kendskab til misligholdelse af nogen som helst forpligtelse over for dig; eller (d) blev uafhængigt udviklet af UserGap uden reference til dit indhold. UserGap kan fremlægge dit indhold, når det kræves i henhold til lovgivningen eller retsforhold, men kun efter at UserGap, hvis dette er tilladt ifølge lovgivning, bruger rimelige kommercielle anstrengelser på at informere dig og give dig mulighed for at udfordre fremlæggelseskravet.

2.3. Sikkerhed.
UserGap vil opbevare og behandle dit indhold i overensstemmelse med industrisikkerhedsstandarder. UserGap har implementeret passende tekniske, organisatoriske og administrative systemer, politikker og procedurer, som er udviklet til at sikre dit indholds sikkerhed, integritet og fortrolighed og til at mindske risikoen for uautoriseret adgang til eller brug af dit indhold.

 

3. Dit indhold

3.1. Du bevarer ejerskab af dit indhold.
Du bevarer ejerskab af din intellektuelle ejendomsret i dit indhold, som skal testes. UserGap gør ikke krav på noget ejerskab over noget af dit indhold. Disse betingelser tildeler os ikke nogen licenser eller rettigheder til dit indhold, bortset fra de begrænsede rettigheder, som vi skal bruge til at levere de servicer (testen), og på anden måde beskrevet i nærværende betingelser.

3.2. Begrænset licens til dit indhold.
Du giver UserGap en verdensomfattende, royaltyfri licens til at benytte, gengive, distribuere, ændre, tilpasse, oprette afledte værker, give offentligheden adgang til og på anden vis nyttiggøre dit indhold, men kun til begrænsede formål for at yde servicer til dig og på anden vis som tilladt af UserGaps fortrolighedspolitikker. Denne licens til sådanne begrænsede formål fortsætter, selv efter du holder op med at bruge vores servicer, med hensyn til samlede data med identificerbare oplysninger afledt af dit indhold og alle resterende sikkerhedskopier af dit indhold, som er oprettet i UserGaps sædvanlige procedure. Denne licens omfatter også alle betroede tredjeparter, som vi arbejder sammen med, i den udstrækning det er nødvendigt for at yde servicerne til dig. Hvis du giver UserGap feedback om servicerne, kan vi bruge din feedback uden krav til dig.

3.3. Kundelister.
UserGap må identificere dig (ved navn og logo) som kunde af en UserGap service på UserGaps website og anden salgsmateriale. Al goodwill, der opstår fra brugen af dit navn og logo vil være til din fordel.

3.5. Andre IP-krav
UserGap respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi forventer at vores brugere gør det samme. Hvis du mener, at en UserGap-bruger krænker dine intellektuelle ejendomsrettigheder, kan du kontakte UserGap.

 

4. UserGap IP

4.1. UserGap IP.
Hverken disse betingelser eller din brug af servicerne giver dig ejerskab i servicerne eller det indhold, som du får adgang til via servicerne (andet end dit indhold). Undtagen som tilladt af UserGaps Politik for brand- og varemærkebrug, giver disse betingelserne dig ikke nogen ret til at bruge UserGaps varemærker eller andre brandelementer.

5. Brugerindhold

5.1. Brugerindhold.
UserGap ejer alle svar, visninger og indhold som er genereret af UserGap. Brugernes (også kaldet test-personerne eller panel-deltagerne) svar ejers af UserGap, hvor du som køber af UserGaps ydelser har adgang til data fra brugernes svar (svar på survey). Du har derfor ikke adgang til alle data, som UserGap samler ind fra survey'en - f.eks. data vi bruger til at optimere spørgeskemaet, samle data på tværs af surveys mm
Servicerne kan vise indhold som feks test-spørgsmål og surveys, som er leveret af andre, og som ikke ejes af UserGap (feks hvis der linkes til en ekstern survey-tjeneste). Enheden, som gør sådan indhold tilgængelig, har eneansvar for indholdet. På tilsvarende vis er du ansvarlig for dit eget indhold, og du skal sikre dig, at du har alle nødvendige rettigheder og tilladelser til at anvende det pågældende indhold i forbindelse med servicerne. UserGap er ikke ansvarlig for nogen foranstaltninger du træffer angående dit indhold, herunder offentlig udveksling. Du bedes undgå at benytte indhold fra servicerne, medmindre du først har indhentet tilladelse fra dets ejer, eller du på anden vis har tilladelse ifølge lov.

5.2. Gennemsyn af indhold.
Du anerkender, at med henblik på at sikre overholdelsen af retlige forpligtelser, kan det pålægges UserGap at gennemse visse indhold, som indsendes til servicerne for at fastlægge, om det er lovstridigt, eller om det tilsidesætter nærværende betingelser (som f.eks. når ulovligt indhold rapporteres til os). Vi må også ændre, forhindre adgang til, slette eller nægte at vise indhold, som vi mener, er brud på lovgivningen eller på nærværende betingelser. På anden måde er UserGap imidlertid ikke forpligtet til at overvåge eller gennemse noget indhold, som er indsendt til servicerne.

5.3. Ressourcer til tredjeparter.
UserGap kan i sine servicer offentliggøre links til websites, som vedligeholdes af tredjeparter. UserGap påstår ikke, at tredjeparters websites er blevet gennemset og er ikke ansvarlig for de websites eller noget af deres indhold. Varemærker, som vises i forbindelse med servicerne, tilhører de respektive ejere.

6. Kontoadministration

6.1. Pas godt på din adgangskode.
Hvis UserGap har udstedt en konto til dig i forbindelse med din anvendelse af servicerne, er det dit ansvar at beskytte din adgangskode og alle andre legitimationsskrivelser, som benyttes til at få adgang til kontoen. Du, og ikke UserGap, er ansvarlig for al aktivitet, der forekommer i forbindelse med din konto (bortset fra aktivitet, som direkte er UserGaps ansvar, som ikke udføres i overensstemmelse med din vejledning), uanset om du har godkendt den pågældende aktivitet eller ej. Du bør omgående informere UserGap, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret adgang til din konto. Konti må ikke deles og må kun anvendes af én enkeltperson pr. konto.

6.2. Sørg for nøjagtige oplysninger.
Fra tid til anden sender UserGap meddelelser til den e-mailadresse, som din konto er registreret med. Du skal sørge for, at din e-mailadresse og, hvor det er relevant, dine kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, som er tilknyttet din konto, er gældende og nøjagtige. Konti styres af den enhed, hvis e-mailadresse er registreret under kontoen.

6.3. Husk at sikkerhedskopiere.
Du er ansvarlig for at vedligeholde, beskytte og foretage sikkerhedskopieringer af dit indhold. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende love, er UserGap ikke ansvarlig for eventuelle mislykkede forsøg på at opbevare dit indhold eller for tab eller beskadigelse af dit indhold.

6.4. Kontoinaktivitet.
UserGap kan opsige din konto og slette alt indhold i den, hvis der ikke er nogen kontoaktivitet (såsom log-in eller betaling) i over 12 måneder. Vi vil imidlertid forsøge at advare dig via e-mail, før din konto opsiges, så du dermed får mulighed for at logge ind på din konto, så den forbliver aktiv.

7. Brugerkrav

7.1. Juridisk status
Hvis du er en enkeltperson, må du kun bruge servicerne, hvis du har beføjelse til at udarbejde en kontrakt med UserGap. Du kan ikke bruge servicerne, hvis du ikke har beføjelse til at udarbejde en kontrakt. Hvis du ikke er en enkeltperson, forsikrer du, at du er oprettet gyldigt og eksisterer i medfør af lovgivningen i oprettelsens jurisdiktion, at du har fuld beføjelse og autoritet til at indgå nærværende betingelser, og at du har behørigt bemyndiget din repræsentant til at forpligte dig til nærværende betingelser.

7.2. Mindreårige.
“Mindreårige” er enkeltpersoner under 18 år (eller under en højere alder, hvis tilladt ifølge lov på deres opholdssted). Ingen af servicerne er beregnet til brug af mindreårige. Du må ikke bruge servicerne, hvis du er mindreårig. Når du bruger servicerne, erklærer og garanterer du, at du ikke er mindreårig.

7.3. Eksportforbud.
Du må kun benytte servicerne, hvis du ikke er udelukket iflg. nogen gældende love. Hvis du opholder dig i et land, der iflg. USA er omfattet af embargo eller anden gældende lov mod at modtage servicerne, eller er på det amerikanske handelsministeriums liste over personer eller entiteter, som skal nægtes indgang, eller på det amerikanske finansministeriums liste over personer, der er underlagt særlige restriktioner, har du ikke tilladelse til at købe nogen betalte servicer fra UserGap. Du vil sikre, at: (a) dine slutbrugere ikke benytter servicerne i strid med nogen eksportrestriktion eller embargo fra USA; og (b) du ikke giver adgang til servicerne til personer eller enheder, som måtte være anført på nogle af ovennævnte lister.

8. Acceptabel brug

8.1. Overholdelse af loven.
Du erklærer og garanterer, at du vil overholde alle love og bestemmelser, som er relevante for din brug af servicerne.

8.2. Dine ansvarsområder.
Du er ansvarlig for din adfærd, indhold og kommunikation med andre, mens du benytter servicerne. Du skal overholde følgende krav, når servicerne benyttes:

(a) Du må ikke købe, benytte eller få adgang til servicerne med det formål at udvikle et konkurrerende produkt eller en konkurrerende service eller til nogle andre konkurrerende formål.

(b) Du må ikke misbruge vores servicer ved at påvirke den normale drift eller ved at forsøge at få adgang til dem ved brug af en metode, der er anderledes end de grænseflader og vejledninger, vi tilbyder.

(c) Du må ikke omgå eller forsøge at omgå nogle begrænsninger, som UserGap pålægger din konto (såsom at åbne en ny konto for at foretage en spørgeundersøgelse, som vi har lukket pga. manglende opfyldelse af betingelser).

(d) Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra UserGap, må du ikke undersøge, scanne eller afprøve sårbarheden ved noget som helst UserGap-system eller -netværk.

(e) Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra UserGap, må du ikke bruge nogen som helst form for manuelt eller automatiseret system eller software til at udtrække eller fjerne data fra websites eller andre grænseflader gennem hvilke vi stiller vores servicer til rådighed.

(f) Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, må du ikke nægte andre adgang til servicerne eller foretage reverse engineering af dem eller forsøge på det.

(g) Du må ikke sende vira, malware and andre former for skadelig software eller links til sådan software gennem servicerne.

(h) Du må ikke deltage i grov eller umådeholdende anvendelse af servicerne, hvilket er anvendelse ud over gennemsnitlige anvendelsesmønstre, som på en ugunstig måde påvirker servicens hastighed, reaktion, stabilitet, tilgængelighed eller funktionalitet for andre brugere. UserGap vil bestræbe sig på at informere dig om eventuel grov eller umådeholden anvendelse for at at give dig mulighed for at reducere sådan anvendelse til et niveau, som er acceptabelt for UserGap.

(i) Du må ikke bruge servicerne til at krænke andres immaterielle ejendomsrettigheder eller til at begå en retsstridig aktivitet.

(j) Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra UserGap, må du ikke videresælge eller udleje servicerne.

(k) Hvis din anvendelse af servicerne kræver, at du overholder branchespecifikke bestemmelser, som er relevante for sådan anvendelse, er du eneansvarlig for sådan overholdelse, medmindre UserGap har aftalt andet med dig. Du må ikke bruge servicerne på en måde, som kunne gøre UserGap til genstand for disse branchespecifikke bestemmelser uden på forhånd at indhente UserGaps skriftlige aftale. Du må f.eks. ikke bruge servicerne til at indsamle, beskytte eller på anden vis håndtere ”beskyttede helbredsoplysninger” (som defineret i 45 C.F.R. §160.103 i United States Federal Regulations) uden at indgå en særskilt forretningsforbindelsesaftale med UserGap, som giver dig tilladelse dertil.

(l) Du må ikke registrere konti med ”bots” eller andre automatiserede metoder.

(m) Du må ikke bede respondenter/testpersoner om at afslutte et køb. Hvis man tester købsproces, så SKAL det stå utvetydigt fremgå af opgaveformuleringen, at respondenterne ikke må indtaste korrekte personlige eller fortrolige informationer, som eksempelvis, men ikke begrænset til, kan være: navne, email, adresse, betalingsoplysninger, cpr.nummer. Dvs fortrolige, personlige på sig selv eller andre

9. PCI-overholdelse

9.1. PCI-standarder
Hvis du bruger servicerne til at acceptere transaktioner med betalingskort, skal du følge PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) i det omfang, standarderne er relevante for dit firma (PCI-standarder). UserGap tilbyder redskaber til at forenkle din overensstemmelse med PCI-standarderne, men du skal sørge for, at dit firma opfylder alle de stillede krav, og de specifikke trin, du skal foretage for at overholde PCI-standarderne, afhænger af din implementering af servicerne.

9.2. Data om kortindehaver
UserGap er ansvarlig for sikkerheden af de data om kortindehaver, som indsamles, transmitteres, gemmes eller behandles af os på dine vegne. “Data om kortindehaver” defineres som en kortindehavers primære kontonummer, og når et helt umaskeret kortnummer findes, noget af kortindehaverens navn, udløbsdato og/eller servicekode. UserGap har udviklet stramme sikkerhedsfunktioner for at beskytte data om kortindehaver, og som sådan må disse data kun benyttes på forventede måder og gemmes på behørige steder. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DET ER DIG FORBUDT AT INDSAMLE ELLER INDTASTE DATA OM KORTINDEHAVER I NOGEN FORMULAR ELLER DATAINDTASTNINGSFELTER I SERVICERNE, BORTSET FRA DE FELTER, SOM UDELUKKENDE ER BEREGNET TIL DET FORMÅL (dvs. hvor UserGap udtrykkeligt gør det muligt at sådanne data kan indtastes i sådanne felter). Behørige felter er tydeligt markeret med etiketter, såsom ”Kortnummer” eller ved at have et kreditkortikon forud for dem. Ligeledes, ekskl. betalingsformularer, må du aldrig indsamle eller indtaste nogen følsomme ægthedsdato, som defineret iflg. PCI-standarderne (inkl. CVC eller CVV2) i nogle felter i servicerne. Du påtager dig alt ansvar for alle data om kortindehaver, som indtastes ind i servicerne som brud på disse betingelser.

10. Suspension og ophør af service

10.1. Af dig.
Du kan til hver en tid afbestille dit abonnement gennem din kontoadministrationsside. En sådan afbestilling vil resultere i deaktivering eller uarbejdsdygtighed af din konto og adgang til den samt sletningen af indhold, som du har indsamlet gennem brug af servicerne. Afbestillinger bekræftes straks, og du bliver ikke opkrævet igen for det pågældende abonnement, medmindre du købet et nyt. Hvis du afbestiller et abonnement i midten af en faktureringscyklus, modtager du ikke refusion for noget tidsrum, hvor du ikke benyttede det i den pågældende faktureringscyklus, medmindre du afbestiller abonnementet af en hvilken som helst af følgende årsager: (a) vi har i væsentlig grad tilsidesat nærværende betingelser, og det er ikke lykkes os at afhjælpe misligholdelsen inden for 30 dage efter at du skriftligt har informeret os; eller (b) en refusion påkræves iflg. lov.

10.2. |Af UserGap.
UserGap kan afbestille dit abonnement i slutningen af en faktureringscyklus ved at give dig mindst 30 dages skriftlig varsel. UserGap kan afbestille dit abonnement af en hvilken som helst årsag ved at give dig mindst 90 dages skriftlig varsel og vil yde en pro rata refusion for det tidsrum, du ikke anvendte i den pågældende faktureringscyklus. UserGap kan suspendere drift eller afbestille dit abonnement af en hvilken som helst af følgende årsager: (a) du har i væsentlig grad tilsidesat nærværende betingelser, og det er ikke lykkes dig at afhjælpe misligholdelsen inden for 30 dage efter at UserGap skriftligt har informeret dig; (b) du bringer dine forretningsaktiviteter til ophør eller du bliver underlagt insolvensbehandling, og processen bliver ikke afvist inden for 90 dage; eller (c) du undlader at betale gebyrer, og forfaldsdagen er overskredet med 30 dage. Derudover kan UserGap begrænse, suspendere eller afbestille dine servicer, (i) hvis du undlader at overholde nærværende betingelser, (ii) hvis du anvender servicerne på en måde, som giver os juridisk ansvar eller forstyrrer andres brug af servicerne, eller (iii) hvis vi indleder en undersøgelse vedrørende mistanke om forseelser af dig. Desuden, hvis vi begrænser, suspenderer eller afslutter de servicer, du modtager, vil vi bestræbe os på at give dig passende varsel og mulighed for at eksportere en kopi af dit indhold fra den pågældende service. Der kan imidlertid være tidsfølsomme situationer, hvor UserGap måske beslutter, at vi er nødsaget til at handle omgående uden varsel. UserGap vil bruge rimelige kommercielle anstrengelser på at indsnævre rækkevidden og varigheden af enhver begrænsning eller suspension iflg dette afsnit, som det er nødvendigt for at løse det problem, som forårsagede en sådan handling. UserGap har ikke pligt til at bevare dit indhold efter ophør af den relevante service.

10.3. Yderligere foranstaltninger
Hvis UserGap standser servicerne til dig, fordi du gentagne gange eller markant tilsidesætter nærværende betingelser, kan UserGap tage forholdsregler for at forhindre din yderligere anvendelse af servicerne, herunder blokering af din ip-adresse.

 

11. Ændringer og opdateringer

11.1. Ændringer til betingelserne.
UserGap kan til hver en tid ændre nærværende betingelser af forskellige årsager, såsom for at afspejle ændringer i gældende lov eller opdateringer til servicer og for at behandle nye servicer eller funktionalitet. Den seneste version kan altid findes på UserGaps website. Hvis en rettelse er væsentlig, som besluttet efter UserGaps eget skøn, informerer UserGap dig via e-mail. Information om ændringer kan også blive lagt op på UserGaps blog eller efter du har logget ind på din konto. Ændringer træder tidligst i kraft den dag, de bliver offentliggjort. For at visse ændringer kan træde i kraft, kræver den relevante lovgivning måske, at UserGap indhenter dit samtykke til sådanne ændringer, eller giver dig tilstrækkelig varsel om ændringerne. Hvis du ikke ønsker at acceptere nogen ændringer i betingelserne for en service, bør du standse brugen af den pågældende service, fordi når du fortsætter med at bruge servicerne, angiver du din villighed til at være underlagt de opdaterede betingelser.

11.2. Ændringer af servicer.
UserGap ændrer og forbedrer konstant servicerne. UserGap kan til hver en tid ændre, revidere eller fjerne funktionalitet fra en service uden forudgående varsel. UserGap kan også efter eget skøn begrænse, suspendere eller indstille en service. Hvis UserGap indstiller en service, får du rimelig varsel for at give dig mulighed for at eksportere en kopi af dit indhold fra den pågældende service. Til hver en tid kan UserGap efter eget skøn fjerne indhold fra servicerne, selvom vi bestræber os på at informere dig, før vi gør det, hvis det påvirker dig væsentligt, og hvis det omstændighederne taget i betragtning er praktisk muligt.

11.3. Nedgraderinger.
Nedgradering af din kontos abonnement kan medføre tab af indhold, funktioner, funktionalitet eller kapacitet på din konto.

12. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger

12.1. Ansvarsfraskrivelse.
Selvom det er i UserGaps interesse at levere alletiders oplevelse til dig, når du anvender servicerne (og vi vil meget gerne glæde vores kunder), er der visse ting, som vi ikke lover om servicerne. Vi forsøger at holde vores online servicers oppe, men de kan fra tid til anden være utilgængelige af forskellige årsager. MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE BETINGELSER OG i det omfang, gældende lovgivning tillader det, LEVERES DISSE SERVICER 'SOM DE ER OG FOREFINDES', OG USERGAP FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER ELLER GARANTIER ANGÅENDE SERVICERNES TILGÆNGELIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER NØJAGTIGHED.

12.2. Ophævelse af visse forpligtelser.
I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN USERGAP, DETS DATTERSELSKABER, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR (A) NOGET INDIREKTE TAB, FØLGESKADER, SÆRSKILT DOKUMENTERET TAB, HÆNDELIGE SKADER, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ANDRE SKADER, ELLER (B) BRUGSTAB, DATATAB, FORRETNINGSTAB, TAB AF INDTÆGTER ELLER TAB AF FORTJENESTE, (I HVERT TILFÆLDE UANSET OM DET ER DIREKTE ELLER INDIREKTE), DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED SERVICERNE OG DISSE BETINGELSER, OG UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING, ANSVAR UDEN CULPA, ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS USERGAP ER BLEVET ADVISERET OM MUILGHEDEN FOR DISSE SKADER, OG SELV HVIS EN BEFØJELSE IKKE OPFYLDER SIT EGENTLIGE FORMÅL.

12.3. Ansvarsbegrænsning.
I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING OVERHOLDES, KAN ERSTATNINGEN FOR DET SAMLEDE ANSVAR FOR HVER AF USERGAP, DETS DATTERSELSKABER, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE, DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED SERVICERNE OG DISSE BETINGELSER, IKKE OVERSTIGE DEN LAVESTE VÆRDI AF FØLGENDE: (A) DE BELØB, SOM DU HAR BETALT TIL USERGAP FOR BRUG AF DEN SERVICE, SOM DET DREJER SIG OM, I LØBET AF 12 MÅNEDER FØR HÆNDELSEN, SOM MEDFØRTE ERSTATNINGEN; OG (B) 1000,00 Dkr.

12.4. Forbrugere.
Vi anerkender, at forbrugere har juridiske rettigheder iflg. lovgivningen i visse jurisdiktionsområder, som ikke kan tilsidesættes ved aftalebestemmelser eller frafaldes af forbrugerne. Hvis du er en sådan forbruger, begrænser intet i nærværende betingelser nogen af disse forbrugerrettigheder.

12.5. Virksomheder
Hvis du er en virksomhed, holder du UserGap, dets datterselskaber, repræsentanter og ansatte skadesløs fra og mod alle erstatningskrav, skader og omkostninger (inkl. forligsomkostninger og rimelig advokatsalær), der opstår ved et krav fra tredjepart angående eller i forbindelse med din eller dine slutbrugeres anvendelse af servicerne eller brud på nærværende betingelser, i det omfang sådanne erstatningskrav, skader og omkostninger var forårsaget af dig eller dine slutbrugere.

13. Udbyder

13.1. Din udbyder.
Medmindre andet er fastsat i forbindelse med en bestemt service, leveres servicerne af, og din udbyder er, UserGap Inc.

13.2. UserGap Aps.
For enhver service, som leveres af UserGap Aps., er følgende bestemmelser gældende for enhver betingelse, der regulerer den pågældende service:
Udbyder. Henvisninger til “UserGap”, “vi”, “os” og “vores” er henvisninger til UserGap Aps., med adresse på Soløsevej 11, 2820 Gentofte.
Gældende lov. Nærværende betingelser reguleres af lovgivningen i Danmark (uden hensyn til dens lovvalgsbestemmelser).

14. Andre betingelser

14.1. Overdragelse.
Du må ikke overdrage nærværende betingelser uden UserGaps forudgående skriftlige samtykke, som kan holdes tilbage efter UserGaps skøn. UserGap kan til hver en tid tildele nærværende betingelser uden varsel.

14.2. Hele aftalen.
Nærværende betingelser (inkl. Yderligere betingelser) udgør hele aftalen mellem dig og UserGap, og den tilsidesætter alle tidligere eller samtidige aftaler, betingelser og vilkår, skriftlige eller mundtlige angående emnet. Alle betingelser og vilkår, som fremstår på en købsordre eller et lignende dokument, som er udstedt til dig, er ikke gældende for servicerne, tilsidesætter ikke og er ikke en del af nærværende betingelser og erklæres for ugyldige.

14.3. Selvstændige kontrahenter.
Forholdet mellem dig og UserGap er som selvstændige kontrahenter, og ikke lovfæstede partnere, medarbejdere eller repræsentanter for hinanden.

14.4. Fortolkning.
Benyttelse af udtrykkene “inkluderer”, “inklusive”, “såsom” og lignende udtryk vil ikke være begrænset til, hvad der ellers kan være inkluderet.

14.5. Intet afkald.
En parts manglende eller forsinkede håndhævelse af en forordning under disse betingelser er ikke et afkald på dets rettigheder til at gøre det senere.

14.6. Præcedens.
I det omfang at der er nogen uoverensstemmelser, vil de yderligere betingelser være gældende over disse brugsbetingelser med hensyn til de servicer, som disse yderligere betingelser gør sig gældende for.

14.7. Adskillelighed.
Hvis nogen forordning i disse betingelser fastslås at være uden retskraft af en kompetent domstol, vil den pågældende forordning blive opløst, og resten af betingelserne vil forblive i fuld kraft.

14.8. Tredjepartsmodtagere.
Disse betingelser har ingen tredjepartsmodtagere.

14.9. Beståen.
Følgende sektioner vil bestå ophævelsen af disse betingelser: 1, 2, 3.2, 10, 12, 13, 14, 15, 16 og 17.

15. Betingelser for visse kunder og lande

15.1. Sprog.
Disse betingelser er klargjort og oprindeligt skrevet på engelsk. I det omfang at nogen oversat version strider mod med den engelske version, har den engelske version forrang, med undtagelse af hvor dette er forbudt ifølge gældende lov.

15.2. Kundespecifikke betingelser.
Følgende ændringer gør sig automatisk gældende for dig, når du accepterer disse betingelser, hvis du er en af de enhedstyper, som er identificeret nedenfor:
Hvis du er et forbundsorgan for den amerikanske regering, gør denne ændring sig gældende for dig.
Hvis du er en anden form for statslig enhed i USA, gør denne ændring sig gældende for dig.

15.3. Leveringstiden
Omend vi vil arbejde hårdt på at gennemføre din test så hurtigt som muligt, så kan vi ikke GARANTERE svarene fra test-personerne (survey-data) på 3 dage. Det er levende mennesker, der besvarer spørgeskemaet og der kan opstå forsinkelser.

16.1 GDPR:

EU1. Ret til afmelding.
I visse europæiske lande har du en juridisk ret til at annullere abonnementer inden for at vis tidsperiode. Se de landespecifikke betingelser for dit land og vores Politik for annullering af abonnement (kun Europa) for at få flere oplysninger. For Wufoo-servicer henvises til Politik for annullering af Wufoo-abonnement og momsoplysninger (kun EU).

EU2. GDPR-betingelser for kunder i Europa
EU 2.1 Ikrafttrædelsesdato og definitioner.
Disse yderligere betingelser vil gøre sig gældende for dig fra d. 25. maj 2018, hvor du er kunde hos UserGap Europe UC og fungerer som en “datakontrollant” (som det udtryk er defineret i GDPR'en) i din brug af servicerne.
Udtrykkene “personlige data,” “dataemne,” “behandling” og “processor” skal have de betydninger, som er givet til disse udtryk respektivt i GDPR'en.

EU 2.2 Behandlingsinstruktion.
Ved at anmode om servicerne og ved at acceptere disse betingelser og UserGaps fortrolighedspolitik, forsyner du os med instruktioner om at behandle alle personlige data, som indsamles af dig gennem servicen på dine vegne.

EU 2.3 Kundeforpligtelser.
Du skal sørge for og hermed garantere og erklære, at du har ret til at overføre personlige data til UserGap, således at UserGap lovformeligt kan behandle og overføre de personlige data i overensstemmelse med disse betingelser. Du skal sørge for, at relevante datapersoner er blevet informeret om, og har givet deres samtykke til, sådan brug, behandling og overførsel som det kræves af alle relevante databeskyttelseslove og har eneansvaret for nøjagtigheden, kvaliteten og lovligheden af personlige data, som behandles af UserGap i forordningen i servicerne.

EU 2.4 UserGap-forpligtelser.
I situationer hvor UserGap behandler personlige data på dine vegne, vil det:

(a) kun gøre dette ved dine dokumenterede instruktioner og i overensstemmelse med gældende lov, inklusive med hensyn til overførsler af personlige data til et tredje land eller en international organisation, og parterne accepterer, at disse betingelser og UserGaps fortrolighedspolitik udgør sådanne dokumenterede instruktioner;

(b) sørge for, at alt UserGap-personale, som er involveret i behandlingen af personlige data, har forpligtet sig til fortrolighed;

(c) hvor det er relevant for dig, og hvor det er teknisk muligt, stille oplysninger til rådighed, som er nødvendige for at du kan påvise opfyldelse af dine forpligtelser i henhold til artikel 28 af GDPR'en, hvor sådanne oplysninger opbevares af UserGap og er ikke på anden vis tilgængelige for dig gennem din konto og brugerområder eller på UserGap-websites, under forudsætning af, at du giver UserGap mindst 14 dages’ skriftlig varsel om en sådan informationsanmodning;

(d) omgående underrette dig om alle anmodninger, som modtages direkte fra en dataperson med hensyn til den datapersons personlige data, der er blev indsendt gennem servicerne;

(e) ved sletning fra din side, ikke bevare personlige data fra din konto andet end for at overholde gældende love og regulativer og som må på anden vis opbevares i rutinemæssige sikkerhedskopier, der oprettes til formål for katastrofegenoprettelse og virksomhedskontinuitet (som også slettes, senest 9-12 måneder efter data er slettet fra en konto); og

(f) i det omfang som det er rimeligt i stand til, assistere dig som rimeligt påkrævet (på din bekostning), hvis du ønsker at foretage en vurdering af indvirkningen af datasikkerhed med i forhold til servicerne.

EU 2.5 UserGap underbehandlere.
UserGap gør brug af betroede partnere for at fremme visse elementer af vores servicer (“underbehandlere”). Når du accepterer disse betingelser, giver du en generel bemyndigelse til UserGap til at engagere underbehandlere fremefter, underlagt overholdelse af de krav, som er forelagt her. Hvis du ønsker at modtage en liste over underbehandlere, som håndterer personlige data for UserGap, bedes du udfylde vores formular her. Ved udfyldelse af denne formular og indføring af dine oplysninger gennem vores system vil du modtage opdateringer, når vi føjer nogen nye underbehandlere til denne liste, og du vil have 15 dage til at fremsætte indsigelser mod eventuelle tilføjelser til listen, før ændringen implementeres af os. Hvis du har indvendinger mod en bestemt underbehandler, som vi ikke kan adskille fra dine servicer, er dit eneste retsmiddel af ophæve dit abonnement på de relaterede servicer, som ikke kan rimeligt leveres uden den nye underbehandler, der er indvendinger mod. En sådan ophævelse giver ikke ret til refusion af nogen gebyrer, som er forudbetalt af dig for perioden efter ophævelsen.

EU 2.6 Ansvar.
UserGap vil være ansvarlige for handlingerne og undladelserne af dets underbehandlere i det samme omfang, som UserGap ville være ansvarlige ved udførelsen af servicerne for hver af disse underbehandlere direkte under disse betingelser, undtagen som angivet på anden vis i disse betingelser, og UserGap sørger for, at alle underbehandlere på listen med underbehandlere er underlagt kontraktmæssige betingelser, som i alle væsentlige henseender på ingen måde er mindre byrdefuld end dem, som er indeholdt i disse betingelser.

EU 2.7 Sikkerhedsforanstaltninger.
UserGap har, i betragtning af de avancerede, udgift for implementering og beskaffenheden, omfanget, konteksten og formålene med servicerne og risikoniveauet, implementeret nødvendige tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger til at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende for risikoen for uautoriseret eller ulovlig behandling, utilsigtet tab af og/eller skade til dine personlige data og som angivet i vores Sikkerhedserklæring, der er indarbejdet som reference i disse betingelser. Ved rimelige intervaller afprøver og evaluerer UserGap effektiviteten af disse tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger for at sikre sikkerheden i behandlingen.

EU 2.8 Sikkerhedshændelser.
Hvis UserGap bliver klar over nogen uautoriseret eller ulovlig adgang til, eller erhvervelse, modifikation, brug, offentliggørelse eller ødelæggelse af personlige data (“sikkerhedshændelse”), vil UserGap tage rimelige tiltag til at underrette dig uden unødig forsinkelse, men ligegyldigt hvad inden for 72 timer af at blive klar over sikkerhedshændelsen. UserGap vil også samarbejde i rimeligt omfang med dig med hensyn til enhver efterforskning i relation til en sikkerhedshændelse ved at forberede eventuelle nødvendige underrettelser, og oplyse enhver anden rimelig information, som du beder om, i relation til enhver sikkerhedshændelse, hvor sådanne oplysninger ikke allerede er tilgængelige for dig i din konto eller online gennem opdateringer, der leveres af UserGap.

EU 2.9 Revisioner.
Du vil give UserGap en måned til at reagere på en eventuel revisionsanmodning, som du måtte indgive. Ingen person/part, som udfører en revision på dine vegne, må være, eller handle på vegne af, en konkurrent til UserGap (“revisor”). Du vil kun være berettiget til at udføre én revision pr. år (i løbet af et 12-måneders abonnement) medmindre på anden vis juridisk nødsaget af en kontrolinstans med etableret autoritet over dig til at udføre eller muliggøre udførelsen af mere end 1 revision i det samme år (under hvilke omstændigheder du og UserGap vil, på forhånd af sådanne eventuelle revisioner, bliver enige om et rimeligt godtgørelsesbeløb for UserGaps revisionsudgifter). Omfanget af en revision vil være som følger (medmindre du er nødsaget af en kontrolinstans med autoritet over de behandlingsaktiviteter, som er involveret i servicerne, til at variere dette revisionsformat):

(a) UserGap accepterer, underlagt alle passende og rimelige fortrolighedsbegrænsninger, at levere bevis på eventuelle certificeringer og de overholdelsesstandarder, det håndhæver, og vil ved anmodning stille dig til rådighed med en administrativ opsummering af UserGaps (eller UserGaps associerede selskabers) seneste gennemtrængningsforsøg, hvori opsummeringen vil inkludere afhjælpende handlinger, der er foretaget af UserGap, som et resultat af sådanne gennemtrængningsforsøg.

(b) Omfanget af de certificeringer og gennemtrængningsforsøg, som stilles til rådighed, vil være begrænset til de UserGap-systemer, -processer og -dokumentation, der er relevante for behandlingen og beskyttelsen af personlige data, der er udført for de servicer, som er indhentet af dig, og revisor vil udføre revisioner underlagt eventuelle relevante og rimelige fortrolighedsbegrænsninger, som UserGap anmoder om.

(c) Du vil omgående underrette og forsyne UserGap med yderst detaljerede oplysninger angående en eventuel opfattet overtrædelse af regler eller sikkerhedsanliggender, som opdages i løbet af en revision.
Parterne indvilliger i, undtagen som på anden vis påkrævet af ordre eller anden bindende forordning fra en kontrolinstans med autoritet over dig, at dette afsnit fastsætter hele omfanget af dine revisionsrettigheder mod UserGap.

EU 2.10 International overførsel.
I det relevante omfang henholder UserGap Europe UC (i rangfølge) sig til (i) UserGap Inc.’s Privacy Shield-certificering; (ii) standardkontraktbestemmelser, i forbindelse med dataoverførsel til USA til UserGap Inc. UserGap Europe UC henholder sig også til standardkontraktbestemmelser for dataoverførsler til andre tredjeparter med base i lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, USA og lande, der ikke har tilstrækkelige niveauer for databeskyttelse som fastlagt af Europa-Kommissionen. I det relevante omfang udpeger du UserGap som din agent med det formål at indgå i nogen standardkontraktbestemmelser til sådanne formål på dine vegne under disse betingelser. Hvis du har en kvalificerende konto og benytter dig af UserGaps databehandlingsaftale med standardkontraktbestemmelser, er de betingelser, som er angivet i den pågældende databehandlingsaftale med standardkontraktbestemmelser i supplement til disse betingelser og, hvor der er en konflikt imellem betingelser i den pågældende databehandlingsaftale med standardkontraktbestemmelser og disse betingelser, vil betingelserne i databehandlingsaftalen med standardkontraktbestemmelser være gældende.

EU 2.11 Ansvar for databehandling.
Parternes respektive akkumulerede ansvar, hvad enten under kontrakt, erstatningsretten (inklusive forsømmelse), overtrædelse af lovbefalet pligt eller på anden vis for nogen og alle fordringer, der opstår som følge af eller i forbindelse med dette afsnit EU2, skal være som fremlagt i disse betingelser, medmindre andet er vedtaget skriftligt.

Scroll to Top